20 Nisan 2012 Cuma

ERMENİ MESELESİNDE TARİHİ GERÇEKLER

Not: Bu satırlar Ermeni meselesinin yaşandığı devirlerde Van milletvekili olan İbrahim Arvas Bey’in hatıralarından sadeleştirilerek alınmıştır. O devir için söylenmiş sözlerdir, bugünkü Ermenilere mal edilemez.

Ermeni siyasi partileri iki tane idi. Birisi Taşnak, diğeri Hınçak idi. En taşkını Taşnak Partisi’ydi. Ermeni tüccarlarından birisinin öldürülmesi icap ederse hemen karar alırlar ve tatbike geçerlerdi. Kur’ayı çeken mahkumun babası ise derhal babasını vurmak zorunda kalırdı. Aksi takdirde kendisini derhal vururlardı. Bunların başı Avram Paşa idi…
 .
İHınçak, Taşnak’a nispeten daha az zararlıdır. Bunlar da istiklâl (bağımsızlık) peşinde idiler, fakat şiddet göstermek suretiyle değil, büyük devletlerin himayelerini kazanmak suretiyle Büyük Ermenistan’ı kurmak hayâlindeydiler. Taşnak ise vurup-kırıp, muhitte terör yapmak suretiyle Ermenistan’ı kurmak istiyordu. Ermenilerin devlet kurma hayali çok eskidir. İttihatçılar ise maalesef bundan habersizdi! İttihatçılar, merhum Sultan II. Abdülhamid’in açık şekilde düşmanı oldukları için en başta Ermenilerle işbirliği yaptılar. O zaman Ermeniler istiklal fikirlerini gizli tutuyordu. Fakat İttihat ve Terakki’nin gözü çok geç açıldı. Anladılar ki, Ermenilerin kardeşlik teraneleri yalanmış!İttihatçıların gözü geç açıldı!
Hınçak, Taşnak’a nispeten daha az zararlıdır. Bunlar da istiklâl (bağımsızlık) peşinde idiler, fakat şiddet     Ermeni Vahşeti:
İttihatçılar bunu göremediler. Onların yegâne hedefi muârızları bulunan Hürriyet ve İtilaf Partisi’ni yok etmek ve kendi icraatına engel olanları her ne suretle olursa olsun ortadan kaldırmaktı. Bunun için birçok cinayeti işlemekte beis görmediler. Bu yüzden de bütün milletin hoşnutsuzluk ve nefretini kazandılar. Zaten İttihatçıların bir iyiliği varsa o da tehcirdir. (Onu da ne kadar iyi yaptıkları tartışılır!*) Bu suretle Anadolu’yu Ermeni şerrinden kurtarmışlardır.


Daha Nankörü Tasavvur Edilemez!:
1914 ve 1915 senelerinde Van ve havalisi ile diğer vilayetlerde Ermeniler çeşitli zulüm ve hakaretleri Müslüman halkımıza reva gördüler. Başkale kazasına bağlı Der nahiyesinde iki erkeğin boyunlarını, ahırdaki dam bacasına çıkartmış ve çimlerle pekiştirdikten sonra altından kuvvetli ateş yakarak diri diri kül etmişlerdir. Hâmile kadınları öldürmek, çocukları süngülemek vak’aları çok görülmüştür.
Bütün bu zulümlerden sonra söyleyebiliriz ki, hakikaten dünya milletleri içinde, Ermeniden daha nankör hiçbir millet tasavvur edilemez.zulüm ve hakaretleri Müslüman halkımıza revtasavvur edilemez.
1914 ve 1915 senelerinde Van ve havalisi ile diğer vilayetlerde Ermeniler çeşitli zulüm ve hakaretler


Kaynak:Tarih ve Medeniyet.org


Hiç yorum yok:

Yorum Gönder