25 Mayıs 2012 Cuma

EVRENİN OLUŞUMU TANRILARIN DOĞUŞU MİT'İ

Hesidos'a göre ilk oluşum yani evrenin başlangıçı belirsizlik veya sonsuz boşluk, karışıklık anlamına gelen Khaos'tu. Khaos içinden ilk Gaia ( toprak ana ) oluştu. Gaia belirsiz olmayıp bir biçime sahipti, her şeyi doğuran evrensel bir ana olup tüm tanrılar, insanlar ve hayvanlar Gaia üzerinde yaşıyorlardı. Khaos ve Gaia'nın ardından ölüler ülkesinin en derin yeri Tartaros ve Eros ( Aşk ) doğdu. Daha sonra doğan yeraltı karanlığı Erebos ve yeryüzü karanlığı Nyks birleşerek ışıklı göğü ve günü ( Hemera ) meydana getirdiler.
  Toprak ana Uranos ( gök ) , Deniz ( Pontos ) ve dağları yarattı.Bunlarla birleşerek yeryüzünü tanrılarla doldurmaya başladı. Gök ile birleşmesinden  6 erkek, 6 dişi olmak üzere 12 Titan doğdu.

  Erkek Titanlar  * Okeanos  * Koios  * Hyperion  * Lapedos  * Kronos
   Dişi Titanlar ( Titanides )  * Theia  * Rheia  * Themis  * Phoibe  * Mnemosyne * Tethys 
 Bu korkunç Titan çocuklarından rahatsız olan Uranos, doğan çocukları yerin derinliklerine hapsetmeye başlamıştır.  Gaia bu acıya dayanamayarak oğullarını babalarına karşı kışkırtmaya başladı. Sadece Kronos annesinin planını kabul edip babasına karşı koymaya karar verdi. Bir gece Uronos  Gaia ile birleşirken Kronos saklandığı yerden çıkarak babasının hayalarını ve uzvunu kesip attı. Hayalardan toprağa düşen kandan toprak gebe kalarak yıllar sonra öç tanrıçaları Erinys'ler ve devler ( Gigantlar ) doğmuştur.
  Uronos'un denize düşen uzuvlarından köükler çıkmaya başladı ve bu köpüklerden güzeller güzeli Aphrodite doğdu. Artık Uronos yönetimi bitmi Kronos devri başlamıştı. Birleşmeler ve Tanrı doğumları devam ediyordu.
  Nyks, uykuyu ve düşleri süsleyen Hesperidleri , Kader tanrıçaları olan Moiraları, İnsanların ölçüsüzlüğünü cezalandıran Nemesis ve kavga tanrıçası Eris'i doğurdu
  Toprak ana ( Gaia ) ise Denizle ( Pontos ) birleşerek Thamus,  Phorkys ve Nereus isimli erkek deniz tanrıları ile Keto ve Eurybie isimli deniz tanrıçalarını doğurdu.
  Phorkys ve kardeşi Keto'nun birleşmesinden  daha doğdukları gün kocakarı olan Graialar ve Gorgolar meydana geldiler. Üç gorgodan yalnız Medusa ölümlü idi. Perseus Medusa nın başını kesmiş ve Medusanın yere akan kanından kanatlı at Pegasos ve Khrysaor doğmuştur. Kronos ile kızkardeşi Rheia 'nın evliliğinden üçüncü kuşak Olymposlu tanrılar olan Hestia, Demeter, Poseidon, Hades ve Zeus doğdu. Zeus hakimiyeti ele alarak Olympos' dan ( yüksek dağ )  evreni kardeşleri ile beraber yönetmeye başladı.
  Uranos ve Kronos'tan sonra üçüncü kez tanrılar kuşağını oluşturan Zeus Olympos Dağı'nı mekan tutmuş, kardeşleri çocukları ile beraber evreni buradan idare etmeye başlamıştır.
  Olympos'un kelime anlamı yüksek dağdır. O nedenle Yunanistan ve Girit'te Olympos adı verilmiştir. Bu durum Anadolu içinde geçerli olup Uludağ gibi bazı dağlarada yine Olympos adı verilmiştir.
  Fakat Olympos denilince Makedonya ile Tesealya arasında yüksekliği 2985 m. olan dağ akla gelmektedir. Tanrıların burada oturduklarına ve dünyayı buradan yönettiklerine inanılırdı. Zeus binbir doruklu Olympos'un tepesine taht kurmuş ve dünyada olan biteni buradan takip etmekteydi.  Diğer tanrıların sarayları ise daha aşağıdalar dı. Bu saraylar tunçtan demirci tanrı Hephaistos tarafından yapılmışlardı.
  Zeus altından yapılma bir tahtta oturmaktaydı, diğer tanrılar onun huzurunda eğlence ve şölenler düzenler, mutlu hayat sürdürürlerdi. Tanrıların içki ve yiyecekleri ölümlü insanlarınkine benzemezdi. Tanrılar "ambrosia" ve "nektar" ile beslenirlerdi. Ambrosia ölümsüz anlamına gelmekte olup birçok çiçek özünden yapılan baldı. Bununla beslenen tanrılar genç ve ölümsüz kalırlardı. Bu içkiyi altın kaplar içinde tanrıça Hebe sunardı. Daha sonraları bu içki sunma görevi Zeus tarafından Troya kralı Tros'un oğlu olan Ganymedes'e verilmiştir. Şölenlerde Apollon ve Musaların çalgıları ve Şarkıları ortalığı şenlendirirdi.
  Tanrıların yaşamları da insanların yaşamlarına benziyordu. İnsanlar gibi giyiniyorlar, ilişkiye giriyorlar,  sevinç, neşe, öfke ve kavga yaptıkları oluyordu. Ama Olymposta mutlak tek hakim olan Zeus'du. Tanrılar onun emrinden dışarı çıkamazlardı. Bütün tanrıların sarayları Olympos'un tepelerinde olduğu halde sadece Hades yeraltına hükmettiği için Olympos'ta oturmazdı.
  Olympos'da bu tanrıların dışında ikinci derece tanrılarda oturmaktaydılar. Bunlardan Musalar, Kharitler ve Horalar şarkılarıyla Olymposa eğlence verirlerdi.
  Tanrılar zaman zaman insan kılığına girer ve onların aralarında dolaşırlardı.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder