22 Haziran 2012 Cuma

KAPADOKYA TARİHİ VE GEZİLMESİ GEREKEN TARİHİ MEKANLARI

Kapadokya ve civarının yaklaşık M.Ö.5000 senelik bir tarihi geçmişi vardır. Bölgenin ilk sakinleri Hititler olup, bu bölgeye "Nissa" ismini verdiler. Hititlerden sonra Frigler ve Lidyalılar bölgeye sahip oldular.
Kapadokya'ya Asurlular "Katputuka" isimini ver­diler M.Ö.6.asırda Persler bu bölgeyi ele geçirdiler
M.S.395 yılında Roma İmp.nun bölünmesi üzerine Anadolu'nun diğer bölgeleri gibi Doğu Roma (Bi­zans)'in payına düştü.
İslam orduları "Niğde-Aksaray-Kayseri" üçgeni içinde kalan bu bölgeyi 8.asırda fethederek 300 sene hakim oldular. İslam devleti, iç isyan ve bölücü faaliyet-lerle zayıflayınca bölge tekrar Bizans'ın eline geçti.
1071 Malazgirt zaferinden sonra Anadolu Fatihi Kutalmış oğlu Süleyman Şah, bütün Anadolu gibi bu bölgeyi de fethetti. Türkler bu köye "Muşkara" isimini verdiler. Selçuklu devletinin yıkılışından sona İlhanlılar 14.asır ortalarında da Eratna oğulları ve Karaman oğulları bu bölgeye hakim oldular 14. Asrın sonların­da Nevşehir ve civarı Osmanlı devleti hakimiyeti altı­na girdi. Bu esnada "Muşkara" köyü 10-12 hanelik bir yerleşim merkeziydi.
Lale devrinin sadrazamı {171..-1730) Nevşehirli Damat İbrahim Paşa "Muşkara köyünü genişleterek imar etti. Yeni kurulan şehre "Yeni şehir" manasına gelen Nevşehir" İsmi verildi ve bir kaza olarak Niğde sancağına bağlandı.
DERİNKUYU YERALTI ŞEHRİ
Nevşehir-Niğde karayolu üzerinde Nevşehir'e 29 km uzaklıktadır. Derinkuyu Yeraltı Şehri'nin derinliği yaklaşık 85 m.'dir. Bu yeraltı şehri, bir yeraltı şehrinde bulunan tüm özelliklere sahiptir (ahır, kiler, yemekhane, kilise, şırahane v.s.). Ayrıca 2. katta misyonerler okulu bulunmaktadır. Geniş bir alan olan okulun tavanı yeraltı şehirlerinde pek rastlanmayan beşik tonoz ile örtülüdür. Salonun solundaki mekanlar çalışma odalarıdır.
GÖREME AÇIK HAVA MÜZESİ

2. yüzyılın sonlarında Kapadokya'da önemli sayıda Hıristiyan toplumu bulunmakta idi. Bu devre ait iki piskoposluk bölgesi bilinmektedir. Bunlardan biri bölgede uzun süre hıristiyanların merkezi olacak olan Kayseri, diğeri ise Malatya idi.

GÖREME AÇIK HAVA MÜZESİ KARANLIK KİLİSESİ
Kuzeydeki kavisli bir merdivenden kilisenin dikdörtgen, beşik tonozlu narteksine çıkılır. Narteksin güneyinde bir mezar bulunmaktadır. Kilise haç planlı, haç kolları çapraz tonozlu, merkezi kubbeli, dört sütunlu, üç apsislidir.
KAYMAKLI YER ALTI ŞEHRİ
Nevşehir'e l9 km uzaklıkta, Nevşehir-Niğde karayolu üzerindedir. l964 yılında ziyarete açılan yeraltı şehri, 'Kaymaklı Kalesi' de denilen yerin altında bulunmaktadır.


ÖZ KONAK YERALTI ŞEHRİ
Avanos'un 14 km. uzağında yer alan yeraltı şehri, İdiş Dağı'nın kuzey yamaçlarına volkanik granit bünyeli tüf tabakalarının oldukça yoğun olduğu yere yapılmıştır. Geniş alanlara yayılmış olan galeriler birbirlerine tünellerle bağlanmıştır.

ZELVE ÖREN YERİ
Avanos'a 5km, Paşabağlarına 1km. uzaklıktaki Zelve, Aktepe'nin dik ve kuzey yamaçlarında kurulmuştur. Üç vadiden oluşan Zelve Örenyeri, peribacalarının en yoğun olduğu yerdir. Vadideki peribacaları sivri uçlu ve geniş gövdelidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder