27 Haziran 2012 Çarşamba

TÜRKLERİN KÖKENİ İLE İLGİLİ FARKLI TEZTarihçi, Doçent Doktor Osman Karatay'a göre, dil bilimi ve arkeolojik bulgular, Türklerin atası sayılabilecek kavimlerin 5 bin yıl önce Orta Doğu'dan Türkistan'a göç ettiğini gösteriyor. Türk boyları konusunda bilinen bir uzman olan Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırma Enstitüsü Öğretim üyesi Doç. Dr. Osman Karatay, Türklerin Kökeni konusunda farklı bir tez ortaya attı. Karatay'a göre tarih sahnesine Orta Asya'da çıkan Türklerin ataları, Mezopotamya ve Batı İran'dan...

TÜRKLERİN ATALARI ORTA DOĞULUDUR
Karatay, bu konuda şunları söylüyor: "Türklüğün oluşumunu başlatan topluluklar, ilk topluluklar Orta Doğu kökenli. Bugünkü Irak'ın kuzeyinden göç eden Subar halkının bölgeye ulaşabilenleri, bölgedeki diğer halklarla birlikte zaman içinde, burada binlerce yıldan bahsediyoruz. Dillerini oraya taşıdılar ve asırlar boyu evrilerek bugün Türk dediğimiz etnik yapıyı ortaya çıkardılar. Bunu bu şekilde ayırmak lazım, yani Türklerin ataları Orta Doğu'dur ama Türklerin anayurdu Orta Doğu değildir."

SÜMER YAZILARINDA TESPİT EDİLEN ORTAK KELİMELER
Karatay'a göre, Sümer yazılarında tespit edilen, Türkçe ile ortak ve benzer kelimelere eklenen diğer bulgular bu görüşü destekliyor.
Doç. Dr. Kartay, "Eski çağda Mezopotamya ve Zağros bölgesinin Batı İran bölgesinin halkları hep bitişken dilli idiler. Yani Türkçe gibi, Fince gibi, Macarca gibi, Moğolca gibi, kelime kökünün arkasına yapım ve çekim ekleri ekleyerek konuşurlardı. Son 20 yılda, Orta Doğu ile Kafkaslar üzerinde bulunan arkeolojik malzeme arasında bağlantı olduğu ortaya çıktı. Kronoloji konduğu zaman görüldü ki Orta Doğu'dan kuzeye doğru sürekli hareketlenmeler var. Binlerce yıl boyunca sürüyor" diye konuştu. Karatay'ın iddiaları, tarih alanında yeni bir tartışmayı beraberinde getirecek gibi görünüyor.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder